share

Mendelejevo periodinė elementų lentelė

Paspauskite ant paveiksliuko, kad pamatytumėte pilnu dydžiu.


Periodinė (cheminių) elementų lentelė (kitaip dar gali būti vadinama Mendelejevo lentelė, Periodinė elementų sistema ir pan.) yra lentelinis chemijos periodinio dėsnio pavidalas, kuriame žinomi cheminiai elementai išdėstyti pagal atominį skaičių. Dėsnį atrado ir pirmąją lentelę sudarė Dmitrijus Mendelejevas 1869 metų kovo 1 d. (vasario 17 d. – pagal senąjį kalendorių).

Būtinos pagrindinės žinios apie elementus pateiktos standartinės lentelės pavidalu. Galimi elementų išdėstymai ir kitais požiūriais ir skirtingu detalumu.

Periodinės lentelės stulpeliai vadinami grupėmis, kurių iš viso yra 18. Vienos grupės elementų panašus valentiškumo elektronų išsidėstymas, dėl to šių elementų savybės yra panašios. Grupės žymimos vienu iš trijų būdų – arabiškais skaitmenimis, romėniškais skaitmenimis arba derinant romėniškus skaitmenis ir lotyniškas raides. Romėniška numeracija naudota pirmosiose sistemose, tuo tarpu arabiškas žymėjimas yra naujesnis, pastarasis yra aiškesnis ir rekomenduojamas Tarptautinės taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC).

Terminai: Lentelė 6 Periodinė elementų lentelė 1 Vandenilis (H) 1 Helis (He) 1 Litis (Li) 1 Berilis (Be) 1 Boras (B) 1 Anglis (C) 1 Azotas (N) 1 Natris (Na) 1 Magnis (Mg) 1 Aliuminis (Al) 1 Silicis (Si) 1 Fosforas (P) 1 Deguonis (O) 1 Fluoras (F) 1 Neonas (Ne) 1 Siera (S) 1 Chloras (Cl) 1 Argonas (Ar) 1 Kalis (K) 1 Kalcis (Ca) 1 Skandis (Sc) 1 Titanas (Ti) 1 Vanadis (V) 1 Chromas (Cr) 1 Manganas (Mn) 1 Geležis (Fe) 1 Kobaltas (Co) 1 Nikelis (Ni) 1 Varis (Cu) 1 Cinkas (Zn) 1 Galis (Ga) 1 Germanis (Ge) 1 Arsenas (As) 1 Bromas (Br) 1 Kriptonas (Kr) 1 Selenas (Se) 1 Rubidis (Rb) 1 Stroncis (Sr) 1 Itris (Y) 1 Cirkonas (Zr) 1 Niobis (Nb) 1 Molibdenas (Mo) 1 Technecis (Tc) 1 Sidabras (Ag) 1 Paladis (Pd) 1 Rodis (Rh) 1 Rutenis (Ru) 1 Kadmis (Cd) 1 Indis (In) 1 Alavas (Sn) 1 Stibis (Sb) 1 Telūras (Te) 1 Jodas (I) 1 Ksenonas (Xe) 1 Cesis (Cs) 1 Baras (Ba) 1 Hafnis (Hf) 1 Tantalas (Ta) 1 Volframas (W) 1 Renis (Re) 1 Osmis (Os) 1 Iridis (Ir) 1 Platina (Pt) 1 Gyvsidabris (Hg) 1 Talis (Tl) 1 Auksas (Au) 1 Švinas (Pb) 1 Bismutas (Bi) 1 Polonis (Po) 1 Astatas (At) 1 Radonas (Rn) 1 Francis (Fr) 1 Radis (Ra) 1 Aktinas (Ac) 1 Rezerfordis (Rf) 1 Dubnis (Db) 1 Syborgis (Sg) 1 Boris (Bh) 1 Hasis (Hs) 1 Meitneris (Mt) 1 Darmštatis (Dm) 1 Rentgenis (Rg) 1 Kopernikis (Cn) 1 Ceris (Ce) 1 Prazeodimis (Pr) 1 Neodimis (Nd) 1 Prometis (Pr) 1 Samaris (Sm) 1 Europis (Eu) 1 Gadolinis (Gd) 1 Terbis (Tb) 1 Disprozis (Dy) 1 Holmis (Ho) 1 Erbis (Er) 1 Tulis (Tm) 1 Iterbis (Ib) 1 Lutecis (Lu) 1 Toris (Th) 1 Protaktinas (Pa) 1 Uranas (U) 1 Neptūnis (Np) 1 Plutonis (Pu) 1 Americis (Am) 1 Kiuris (Cm) 1 Berklis (Bk) 1 Kalifornis (Cf) 1 Einšteinis (Es) 1 Fermis (Fm) 1 Mendelevis (Md) 1 Nobelis (No) 1 Laurencis (Lr) 1
skaiciuokle

Susijusios skaičiuoklės

Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės

x