Boris (Bh) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Boris – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Bh, eilės numeris 107. Izotopų atominė masė nuo 260,12 iki 267,13. Nestabilus: stabiliausio izotopo borio-264 skilimo pusperiodis – 0,44 s. Kai kurių šaltinių duomenimis, stabiliausias yra boris-262, kurio skilimo pusperiodis 17 s.
Boris (Bh)