Iridis (Ir) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Iridis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ir, eilės numeris 77.
Iridis (Ir)