Protaktinas (Pa) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Protaktinis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Pa, eilės numeris 91.

Protaktinis skyla esant alfa dalelių spinduliuotei iš aktinio, taigi, jis yra tam tikra aktinio pradinė forma (gr. protos – esantis prieš kažką, pasirodantis anksčiau, pirmasis).
Protaktinas (Pa)