Mendelevis (Md) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Mendelevis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Md, eilės numeris 101.

Šis JAV atrastas transuraninis elementas pavadintas garsaus rusų chemiko D. Mendelejevo garbei.
Mendelevis (Md)