Kopernikis (Cn) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Kopernikis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Cn, eilės numeris 112.
Kopernikis (Cn)