Polonis (Po) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Polonis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Po, eilės numeris 84.
Polonis (Po)