Terbis (Tb) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Terbis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Tb, eilės numeris 65.

Terbis pavadintas pagal vietovę, kurioje jis buvo atrastas – kasyklą Švedijoje Iterbiu.
Terbis (Tb)