Baras (Ba) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Baras – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ba, eilės numeris 56.
Baras (Ba)