Neonas (Ne) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Neonas – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ne, eilės numeris 10. Bespalvės inertinės dujos, neoninėse lempose šviečia rausvai.
Neonas (Ne)