Kalifornis (Cf) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Kalifornis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Cf, eilės numeris 98.

Elementas atrastas JAV Kalifornijos valstijoje, tad jos garbei ir pavadintas.
Kalifornis (Cf)