Fosforas (P) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Fosforas – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas P, eilės numeris 15.

Vienintelis stabilus izotopas yra 31P.
Fosforas (P)