Francis (Fr) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Francis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Fr, eilės numeris 87.
Francis (Fr)