Iterbis (Ib) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Iterbis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Yb, eilės numeris 70.

Elementas pavadintas pagal Iterbiu kasyklų vietovę Švedijoje, kur jis pirmąkart buvo iškastas.
Iterbis (Ib)