Itris (Y) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Itris – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Y, eilės numeris 39.
Itris (Y)