Lentelė 6

Susijusios skaičiuoklės:

Kas yra lentelė? lentẽlė sf.
1. medinė plokštelė kuodeliui pritvirtinti verpiant, prieverpstė: Reikia padirbt lentẽlės kuodeliui pririšt Lnkv. Čia lentelės nepuošiamos raštais Antz.
2. verpiamojo ratelio pamina: Lentẽlė siekia žemę – negaliu paverpt PnmA. Nuo verpimo net lentelė sudilo Pš.
3. Šlč stogo malksna, gontas.
4. tinklo plūdė: Prie tinklo pririšta lentelės Kbr.
5. įrankis stogui sulyginti, dengiant šiaudais: Sutapyk su lentelè stogo šiaudus – stogas gražiau atrodys Trg.
6. Jnšk medinė sėdynė: Mano tėvas norėjo ją paimti ir pasodinti ant lentelės (vežime), bet ji atsisakė ir nužygiavo paskui karstą A.Vien. Lentẽlė, kur sėdi audėja Brsl.
7. akmeninė, metalinė ar kitokia plokštelė, plytelė: Skalūnas naudojamas stogams dengti ir rašomosioms lentelėms gaminti EncIX131. Prikabinama adreso lentelė rš. Padengiu sienas lentelėmis, marmuru, akmenimi SD56. Duosiu tau akmenines lenteles ir įstatymą ir prisakymus I.
8. kas nors išdėstyta skiltimis, skaičiais ir pan., tabelė: Daugybos lentelė, logaritmų lentelė (mat.) rš. Kainų lentelė (kainoraštis) rš. Ištraukti priekin [fotoaparato] objektyvo lentelę ligi atramos rš.
9. DŽ techninis dokumentas dirbtam darbo laikui žymėti, tabelis: Technologinės lentelės ruošiamos darbų rūšims ir procesams, pavyzdžiui, mūro darbams rš.
Lentelė