Dubnis (Db) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Dubnis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Db, eilės numeris 105. Lotyniškai Dubnis vadinamas Dubnium.
Dubnis (Db)