Americis (Am) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Americis (Americium) – radioaktyvus cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Am, eilės numeris 95, aktinoidas. Dirbtinis sidabriškai baltas metalas, tamsoje švyti. Visi 13 susintetintų izotopų nestabilūs. Izotopas 241Am naudojamas transuraninių elementų gavybai branduoliniuose reaktoriuose.

Pirmą kartą elementą susintetino JAV fizikai Glenn Seaborg, Leon Morgan, Ralph James ir Albert Ghiorso 1944 m. pabaigoje. Amerikos garbei elementas ir pavadintas (pagal analogiją su europiu).
Americis (Am)