Prometis (Pr) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Prometis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Pm, eilės numeris 61.
Prometis (Pr)