Bromas (Br) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Bromas – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Br, eilės numeris 35.
Bromas (Br)