Toris (Th) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Toris – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Th, eilės numeris 90. Visi torio izotopai yra radioaktyvūs. Gamtoje praktiškai 100 % torio yra izoptopas 232Th kurio labai ilga pusėjimo trukmė yra 1.405 x 1010 metai.

Elemento atradėjas Bercelijus jį taip pavadino senovės germanų gamtos stichijos dievo Toro garbei.
Toris (Th)