Laurencis (Lr) 1

Susijusios skaičiuoklės:

Laurencis – cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Lr, eilės numeris 103.

Šis transuraninis elementas buvo atrastas 1961 m. Kalifornijoje ir pavadintas ciklotroną sukūrusio Ernesto Lorenso (Ernest O. Lawrence) garbei. Iš pradžių elemento santrumpa buvo Lw, bet vėliau buvo pakeista į Lr. Be to, laikinai elementas vadinosi sisteminiu vardu unniltrium, o sovietų mokslininkai vartojo rezerfordžio pavadinimą.
Laurencis (Lr)