share

Suomių abėcėlė

Suomių abėcėlės lentelė su pavadinimais, kurią sudaro 29 raidės

Nr. Didž. raidė Maž. raidė Tarimas
1. A a aa
2. B b be
3. C c es
4. D d de
5. E e ee
6. F f ef
7. G g ge
8. H h hash
9. I i i
10 J j jot
11. K k k
12. L l el
13. M m em
14. N n en
15. O o oo
16. P p pe
17. Q q ku
18. R r er
19. S s es
20. T t te
21. U u u
22. V v ve
23. W w kaksoijs vee
24. X x aks
25. Y y y
26. Z z tset
27. Å å oo
28. Ä ä ää
29. Ö ö öö
skaiciuokle
x