Žodis 7

Susijusios skaičiuoklės:

Žodis – mažiausias kalbos vienetas, turintis prasmę bei reikšmę. Tai gramatinis vienetas.

Gramatikoje žinomos tokios rūšys kaip veiksmažodis, būdvardis, skaitvardis, prieveiksmis, prielinksnis, įvardis ir kt.
Žodis