Metafora 7

Susijusios skaičiuoklės:

Metafora – leksinio stiliaus figūra, tropas, kai, remiantis daiktų panašumu, vieno daikto vardas, savybės priskiriamos kitam. Kiekviena metafora yra tam tikras palyginimas, bet vienanaris – pasakomas tik vienas narys (su kuo lyginama), o kitas narys (kas lyginama) nutylimas. Praleistąjį narį atkuria vaizduotė.

Pavyzdžiai:
* Kraujažolių žvaigždynai pakely – vaizduojamas išvaizdos panašumas.
* Egi mat gegutėlė {..)čia kukuodama verkia, čia juokias, kvatoja – garso panašumas.
* Ar jūs matėte vėtroje medį? – įspūdžio panašumas.
Metafora