share

Romėniški skaičiai

Norėdami paversti romėniškus skaičius iš/į paprastus skaičius,
įveskite romėniškus arba paprastus skaičius

Romėniškų skaičių lentelė

Romėniškų skaičių lentelė su pavadinimais:

Vnt. (deš.) Skč. Skč. (deš.)
1 I Vienas
2 II Du
3 III Trys
4 IV Keturi
5 V Penki
6 VI Šeši
7 VII Septini
8 VIII Aštuoni
9 IX Devyni
10 X Dešimt
50 L Penkiasdešimt
100 C Šimtas
500 D Penki šimtai
1000 M Tūkstantis

Romėniškų skč. konvertavimas

Romėniški skaičiai – skaičių sistema naudota Senovės Romoje, adaptuota iš etruskų. Romėniški skaičiai žymimi raidėmis, vienas skaičius gali būti užrašytas vienos ar daugiau raidžių kombinacija. Romėniški skaičiai dažniausiai rašomi didžiosiomis raidėmis ir neretai naudojami žymėti eiliškiems įvykiams, pavyzdžiui, amžiams, skyriams, kūrinių dalims.

skaiciuokle
x