share

Norvegų kalbos abėcėlė

Norvegų kalbos abėcėlės raidės su pavadinimais

Nr. Didž. raidė Maž. raidė Tarimas
1. A a aa
2. B b be
3. C c es
4. D d de
5. E e ee
6. F f ef
7. G g ge
8. H h hash
9. I i i
10 J j jot
11. K k k
12. L l el
13. M m em
14. N n en
15. O o oo
16. P p pe
17. Q q ku
18. R r er
19. S s es
20. T t te
21. U u u
22. V v ve
23. W w kaksoijs vee
24. X x aks
25. Y y y
26. Z z tset
27. Æ æ (a)fter
28. Ø ø f(u)rther
29. Å å (o)ver

Norvegų kalba (norv. norsk språk) yra indoeuropiečių kalbų šeimos kalba, kilusi iš germanų prokalbės ir priklausanti germanų kalbų šakai. Kartu su danų kalba, švedų kalba, farerų kalba ir islandų kalba sudaro skandinavų kalbų pogrupį.
Norvegų kalbos abėcėlėje yra 29 raidės, ji sutampa su lotyniška abėcėle, išskyrus tris paskutines raides Æ, Ø ir Å.

skaiciuokle
x