share

LKS94 - WGS84 konvertavimas

Įveskite LKS-94 koordinates. Pvz.: 580435, 6060589


LKS/WGS Koordinačių
skaičiavimas įkeliant Excel

#1Įkelkite Excel bylą (.xls, .xlsx)

PASTABA. Dokumente Platuma(X) ir Ilguma(Y) - turi būti nurodyta BŪTENT TOKIA TVARKA, priešingu atveju sumaišius X/Y koord. bus paskaičiuota neteisingai.

#2Pažymėkite du koord. stulpelius:

#3 Pateikti rezultatą:


#4Spauskite "Skaičiuoti"

Max 50000 įrašų.

LKS-94 koordinačių sistema

LKS-94 (Lietuvos Koordinačių Sistema, priimta 1994 m.) – tai Lietuvos Respublikoje priimta valstybinė koordinačių sistema, kurią sudaro normalusis gravitacinis laukas, elipsoido parametrai, erdvinių koordinačių sistema, bei plokštuminių koordinačių sistema.

Lietuvos praktiniams geodeziniaims darbams bei žemėlapių sudarymui naudojamos stačiakampės plokštuminės LKS-94 Platuma/X ir Ilguma/Y ašių koordinatės, paskaičiuotos sukertant GRS-80 elipsoidą su gulsčiu cilindru. Projekcijos iškraipymo mastelis pagrindiniame 24° meridiane yra 0,9998. Išskleidus cilindrą gaunamos stačiakampės koordinatės: platuma/X šiaurinės abscisės pradžia pusiaujuje ir ilguma/Y rytinės ordinatės reikšmė 24° meridiane 500000 metrų.

Geodeziniuose prietaisuose naudojamos reikšmės:

  • Ašinis meridianas: 24
  • Mastelis ties juo: 0,9998
  • Koordinačių pradžios postūmis: 500000

skaiciuokle
x