Geografija 7

Susijusios skaičiuoklės:

Geografija (gr. γεωγραφία = geographia, žodis kilęs iš gr. γεω- = geo- 'žemė' ir γράφω = graphō 'rašau') – mokslas, kuris tiria žemės fizinę erdvę ir paviršiaus vystimasi, taip pat jos fizines savybes bei erdvę ir vietą, kurioje gyvena ir prekiauja žmonės.

Geografijos šakos:
- Fizinė geografija
- Gyventojų geografija
- Ekonominė geografija
- Politinė geografija
- Socialinė geografija, kultūrų geografija
- Turizmo geografija
Geografija