Kirčiavimo žodynas internetu

Automatinis žodžių kirčiavimas internetu

Kirčiavimas lietuvių kalboje yra svarbi tarties ypatybė, atliekanti aiškią skiriamąją funkciją. Lietuvių kalbos kirtis yra toninis, kirčiuotą skiemenį išskiriantis ne tik balso intensyvumu, bet ir skiemens tono aukščio kaita – priegaide.

  • gravis, arba kairinis kirčio ženklas ( ` ). Įprastame rašte jis atlieka du darbus:
  1. pažymi trumpą kirčiuotą balsį: sunki̇̀ pasagà, įkyrùsis lèktorius;
  2. dvigarsiuose, kurių pirmasis sandas [i], [u], [eː] arba [ɔ] bei dvibalsiuose [ʊɪ̯], [ɛʊ̯], [ɔɪ̯], [ɔʊ̯] užrašoma tvirtapradė priegaidė: užgùitos ši̇̀ršės, jùngti hèrbus.
  • akūtas, arba dešininis kirčio ženklas ( ´ ) turi tik vieną funkciją: pažymi tvirtapradę priegaidę visais kitais atvejais, kurių neapima kairinis ženklas: lygýbės žénklas, senóvės visúomenė;
  • cirkumfleksas, arba riestinis kirčio ženklas ( ˜ ) rašomas tik esant tvirtagalei priegaidei: senẽlių namai̇̃, įpū̃sti šviẽžio kvãpo.

Susijusios skaičiuoklės

Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės

x