Teorema 3

Susijusios skaičiuoklės:

Teorema (lot. theorema = tezė, reikalaujanti įrodymo; gr. theorema = požiūris, tezė) – dedukcinės teorijos teiginys, kurio teisingumas patvirtinamas įrodymu, remiantis anksčiau įrodytomis teoremomis ir apsibrėžtomis aksiomomis.
Teorema