share

PVM skaičiuoklė

Pateikiamos dvi skaičiuoklės, tiek sumai su PVM paskaičiavimui, tiek PVM išskaičiavimui iš sumos.
Pastaba: "EUR" duota tik kaip pavyzdys - nėra skirtumo kokia valiuta.


1. PVM apskaičiavimas

Norėdami sužinoti sumos, reikšmę su PVM, nurodykite PVM(%) bei įrašykite sumą.

PVM aspkaičiavimo formulė:
PVM(EUR) = Suma(EUR) * PVM(%)/100
Suma su PVM = Suma(EUR) + Suma(EUR) * PVM(%)/100


2. PVM išskaičiavimas

Žinodami PVM(%) bei suma su PVM, galite sužinoti pradinę suma ir koks buvo pritaikytas PVM.

PVM išskaičiavimo formulė:
Suma(EUR) = Suma su PVM / (1+PVM(%)/100)
PVM(EUR) = Suma su PVM - Suma(EUR)

Pridėtinės Vertės Mokestis (PVM) - Kas tai?

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių.

Tai netiesioginis mokestis, prekės, darbo ar paslaugos kainos dalies, susijusios su prekės, darbo ar paslaugos kaštais, nurašymas į valstybės biudžetą, kuris sukuriamas visais prekių, darbo ir paslaugų gamybos proceso etapais ir yra mokamas į biudžetą parduodant.

Taikant PVM, galutinis prekių, darbų ar paslaugų vartotojas sumoka pardavėjui mokestį už visą jo nupirktų prekių vertę, tačiau ši suma į biudžetą pradedama skaičiuoti anksčiau nei galutinis pardavimas, nes mokestis nuo savo kainos dalies "pridėtos" prie kainos įsigytų žaliavų, darbų ir (arba) paslaugų reikalingų gamybai į biudžetą sumoka kiekvienas, dalyvaujantis įvairiuose prekės, darbų ar paslaugų kūrimo etapuose.

skaiciuokle
x