Tankis 1

Susijusios skaičiuoklės:

Tankis (žymima ρ) – fizikinis dydis, rodantis medžiagos masę tūrio vienete. Taigi, kuo didesnis tankis, tuo daugiau masės tenka tūrio vienetui. Vidutinis objekto tankis – visa masė padalinta iš viso užimamo tūrio. SI sistemoje bazinis tankio matavimo vienetas – kilogramas kubiniam metrui (kg/m³)

Formulė: ρ = M/V
kur:
* ρ yra objekto tankis (kg/m³)
* objekto masė (kg)
* V objekto tūris (m³)
Tankis