Paskalis 1

Susijusios skaičiuoklės:

Paskalis (žymima Pa) – pagrindinis SI sistemos slėgio matavimo vienetas. Vienas paskalis yra slėgis, kai vieno niutono jėga statmenai veikia į 1 kvadratinio metro plotą.

1Pa = 1N/m2 = 1kg/(m*s2)

Naudojami ir išvestiniai matavimo vienetai – kilopaskalis (kPa), megapaskalis (MPa) ir t. t.
Paskalis