share

Atmosferos (atm) - Paskaliai (Pa) skaičiuoklė

Veskite atmosferas arba paskalius:

Atmosferų Paskalių skaičiuotuvas

Paprastumo dėliai skaičiuoklėje pateikiame ne paskaliais(Pa), o kilo paskaliais (kPa).
Standartinė atmosfera – slėgio matavimo vienetas. Tai tarptautinis ne SI matavimo vienetas. 10-ojoje Bendrojoje matavimo vienetų konferencijoje standartinė atmosfera patvirtinta kaip bendro naudojimo matavimo vienetas, kuris lygus 1 013 250 dinų į cm² (101 325 Pa). Tai vidutinis atmosferos slėgis jūros lygyje Paryžiaus platumoje. 1 atmosfera apytiksliai lygi slėgiui 10 m gylyje vandenyje.

Terminai: Paskalis 1
skaiciuokle
x