Logistika 6

Susijusios skaičiuoklės:

Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis, apimanti įvairius materialinių srautų, ypač prekių, judėjimo, prekybinės veiklos organizacinių procesų klausimus. Taip pat planavimo, įgyvendinimo ir kontroliavimo priemonės, įskaitant optimalaus krovinių srauto organizavimą, transportavimo, sandėliavimo ir kitų materialinių ir nematerialinių operacijų valdymą nuo žaliavų ir medžiagų įsigijimo iki pristatymo gamybos įmonei, vidinės gamybinės žaliavos ir medžiagų bei pusfabrikačių perdirbimo, gatavos produkcijos, atitinkančios jo interesus ir reikalavimus, pristatymo vartotojui, taip pat reikiamos informacijos perdavimas, saugojimas ir apdorojimas.

Plačiam ir daugiareikšmiam logistikos terminui sunku surasti vieną apibrėžimą. Vis dėlto logistika dažniausiai suprantama kaip:
* tam tikrų veiklos rūšių visuma: būtino kiekio reikiamoje vietoje reikiamu laiku minimaliausiomis išlaidomis gavimas;
* gabenimo ir gamybos procesų integracija;
* krovinių nuo gamybos vietos iki vartotojo judėjimo ir saugojimo sąnaudų planavimo procesas;
* fizinio produkto paskirstymo valdymo forma;
* ekonomikos infrastruktūra;
* nauja krovinių judėjimo organizavimo kryptis;
* gatavos produkcijos nuo gamybos iki vartojimo vietos efektyvus judėjimas;
* nauja mokslinė kryptis, susijusi su racionaliu materialinių ir informacinių srautų valdymo metodų parinkimu;
* mokslas apie gamybos ir paskirstymo racionalų organizavimą.

Šiandien mokslininkai ir tyrėjai išskiria šias pagrindines logistikos rūšis:
* Gamybos logistika;
* Pirkimo ir tiekimo logistika;
* Rinkotyros ir rinkodaros logistika;
* Atliekų perdirbimo (utilizavimo) logistika;
* Transporto logistika (aukščiau išvardytų logistikos rūšių sudėtinė dalis);
* Verslo logistika;
* Kompiuterinė logistika (logistinis informacijos srautas, apimantis duomenis apie prekių srautus ir jų perdavimą, apdorojimą).

Logistika