Kelvinas 2

Susijusios skaičiuoklės:

Kelvinas – SI sistemos temperatūros arba jos pokyčio matavimo vienetas.

Vienas kelvinas lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros. 0 K temperatūra vadinama absoliučiu nuliu ir atitinka būseną, kurioje molekulės ir atomai turi mažiausią įmanomą šiluminę energiją.

1 kelvino vertė yra lygi vieno Celsijaus laipsnio vertei.

Pavadinta pagal skalę sukūrusio airių fiziko ir inžinieriaus William Thomson barono titulą (Baronas Kelvinas).

Santykis tarp kelvinų ir Celsijaus laipsnių išreiškiamas formulėm:

K = °C + 273,16
°C = K – 273,16
Kelvinas