Kelvinų (K°) - Celsijų (C°) skaičiuoklė

Veskite kelvinus arba celsijus:

Kelvinų celsijų skaičiuotuvas

Kelvinas – SI sistemos temperatūros arba jos pokyčio matavimo vienetas.

Vienas kelvinas lygus 1/273,16 daliai absoliutinės (termodinaminės) vandens trigubo taško temperatūros.
0 K temperatūra vadinama absoliučiu nuliu ir atitinka būseną, kurioje molekulės ir atomai turi mažiausią įmanomą šiluminę energiją.

1 kelvino vertė yra lygi vieno Celsijaus laipsnio vertei.

Pavadinta pagal skalę sukūrusio airių fiziko ir inžinieriaus William Thomson barono titulą (Baronas Kelvinas).

Santykis tarp kelvinų ir Celsijaus laipsnių išreiškiamas formulėm:
K = C0 + 273,16
C0 = K – 273,16

skaiciuokle

Susijusios skaičiuoklės

Galbūt naudingos bus ir šios skaičiuoklės

x