Faktorialas 1

Susijusios skaičiuoklės:

Faktorialas - (angl .factorial < factor - daugiklis; sk. faktorijalas) - mat. natūraliųjų skaičių nuo 1 iki kurio nors skaičiaus n sandauga; žymima n!.
Faktorialas