Faktorialo skaičiuoklė

Veskite naturalujį skaičių paskaičiuoti faktorialą:

Faktorialo skaičiavimas

Sutarta, kad skaičiaus 0 faktorialas lygus 1 (0! = 1) (tuščioji sandauga). Matematikoje sandauga kurioje nėra dauginamųjų laikoma lygia vienetui (suma, kurioje nėra sudedamųjų, laikoma lygia nuliui).

x