Atstumas 6

Susijusios skaičiuoklės:

Atstumas nuotolis, tolumas, tarpas: A. tarp dviejų miestų.

Anot fizikos, nuvažiuotą atstumą galima apibrėžti kaip nuvažiuotą erdvę. Šia prasme, kai judantis objektas eina savo keliu, jis tai daro keliaudamas per erdvę. Taigi nuvažiuotas atstumas bus visas nuvažiuoto ploto dydis, išreikštas ilgio vienetais, iš esmės skaitikliu.

Atstumas