Kėlimas laipsniu

Įveskite skaičių (x) bei laipsnį (n), kuriuo norite pakelti:

Skaičiaus kėlimo laipsniu skaičiuotuvas.

Kėlimas laipsniu – narinė operacija, reiškianti kartotinę daugybą ar jos apibendrinimus. Realiojo arba kompleksinio skaičiaus x kėlimas natūriniu laipsniu n reiškia n kartų paimto x sandaugą.

Terminai: Laipsnis 4
skaiciuokle
x