Aritmetinio vidurkio skaičiuoklė

Veskite reikšmes aritmetiniam vidurkiui apskaičiuoti:

Aritmetinio vidurkio skaičiavimas

Aritmetinis vidurkis (matematinis vidurkis; angl. arithmetic mean) – tai vidurkis, skaičiuojamas sudedant visas kiekybinio kintamojo (atsitiktinio dydžio) reikšmes ir padalijant šią sumą iš reikšmių skaičiaus.

skaiciuokle
x