Zootechnika 0

Zootechnika - žemės ūkio gyvulių ir paukščių veisimo, šėrimo, laikymo ir naudojimo mokslas. Remiasi žemės ūkio gyvulių ir paukščių biologiją tiriančiais mokslais (bendrąja biologija, anatomija, histologija, embriologija, fiziologija, biochemija, genetika), taip pat veterinarija, agronomija, žemės ūkio gamybos organizacija.

Skiriama:
* bendroji zootechnika - nagrinėja zootechninius klausimus, bendrus visiems žemės ūkio gyvuliams ir paukščiams;
* specialioji zootechnika - nagrinėja konkrečių gyvulių ar paukščių rūšių zootechninius klausimus, šių rūšių ypatumus.
Ji nagrinėja galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės ir kitų gyvulininkystės šakų vystymo praktinius ir teorinius metodus.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Zootechnika