Zoologija 0

Zoologija (gr. zoon – gyvūnas, logos – mokslas) – biologijos šaka, tirianti gyvūnus.

Atskiras gyvūnų grupes nagrinėja smulkesnės zoologijos šakos:
- protozoologija – tyrinėja vienaląsčius,
- entomologija – vabzdžius,
- malakologija – moliuskus,
- akarologija – erkes,
- arachnologija – vorus,
- ichtiologija – žuvis,
- herpetologija – varliagyvius ir roplius,
- ornitologija – paukščius,
- teriologija – žinduolius.

Be to, zoologija dar skirstoma į atskiras disciplinas:
- bestuburių zoologija,
- stuburinių zoologija,
- zoologijos sistematika.

Bendrosios zoologijos disciplinos yra:
- morfologija,
- anatomija,
- fiziologija,
- genetika,
- embriologija,
- ekologija,
- zoogeografija,
- paleontologija ir kt.

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Zoologija