Vėberis 0

Vėberis (simbolis Wb) – SI sistemos magnetinio srauto matavimo vienetas. Pavadintas vokiečių fiziko Vilhelmo Eduardo Vėberio vardu.

Vėberis gali būti apibrėžtas remiantis Faradėjaus dėsniu, kuris susieja kintantį magnetinį srautą per kilpą su elektriniu lauku aplink ją. Vieno vėberio per sekunde magnetinio srauto kitimas indukuoja vieno volto elektrovaros jėgą.

SI sistemos pagrindiniais ir išvestiniais vienetas Vėberis išreiškiamas:

Wb = (kg*m2)/(s2*A) = V*s = J/A

Vėberis yra labai didelis vienetas (1 Tm2), todėl dažniausiai naudojami daliniai vienetai: milivėberis, mikrovėberis ir nanovėberis.

Wb = m2·kg·s-2·A-1

Šiuo metu, šiam terminui priskirtų skaičiuoklių nėra.
Tačiau nereiškia, jog jų nėra svetainėje. Pasinaudokite paieška viršuje.
Jei turite konkrečių pageidavimų - parašykite.
Vėberis