Užtemimas 2

Susijusios skaičiuoklės:

Užtemimas - reiškinys, kai tam tikrą šviesą skleidžiantį objektą uždengia kitas objektas, esantis lygiagrečiai jį stebinčio asmens. Dažniausiai tai naudojama frazė, kalbant apie dangaus kūnus.
Užtemimas