Trajektorija 1

Susijusios skaičiuoklės:

Trajektorija (lot. trajectorius – susijęs su persikėlimu), kreivė, kuria turimoje atskaitos sistemoje juda materialusis taškas arba fizikinis objektas. Tiesiaeigio judėjimo trajektorija yra tiesė, kreivaeigio – kreivė. Laisvo taško trajektorijai turi įtakos jį veikiančios jėgos, pradinės judėjimo sąlygos, atskaitos sistemos. Mechaninių ryšių suvaržyto taško judėjimo trajektorijai daro poveikį ir ryšių pobūdis. Svorio veikiamo laisvai krintančio materialaus taško trajektorija Žemės atžvilgiu yra tiesė (vertikalė). Jei taškui pradinis greitis suteikiamas ne vertikalės kryptimi, tai jis juda paraboline trajektorija. Centriniame traukos lauke judančio taško trajektoriją (apskritimą, parabolę, hiperbolę) lemia pradinis greitis. Suvaržyto taško, pvz., matematinės svyruoklės, trajektoriją t. p. formuoja pradinio greičio skaitinė vertė ir kryptis. Kietojo kūno taškų trajektorijai turi įtakos kūno judėjimo pobūdis, pvz., slenkančio kūno visų taškų trajektorijos yra lygiagrečios tiesės.

Trajektorijos sąvoka naudojama:
* mechanikoje. Čia terminas trajektorija reiškia realaus objekto kelią erdvėje, pvz., iššauto artilerijos sviedinio ar aplink Žemę skriejančio dirbtinio palydovo kelią. Tokias trajektorijas plika akimi galima matyti stebint naktinius šaudymus trasuojamaisiais artilerijos sviediniais ar kulkomis.
* fazinis portretas su populiacijų gausumo trajektorijomis pagal Lotkos-Voltera modelį
duomenų vizualizacijoje. Čia terminas trajektorija nusako tam tikrą objektą ar tam tikros sistemos būseną vaizduojančio taško kelią sutartinėje koordinačių sistemoje. Pvz., Lotkos-Voltera modelis aprašo plėšrūno ir aukos populiacijų dinamiką, kuri vizualizuojama kaip fazinis portretas, kuriame taškas žymi abiejų populiacijų gausumus, o taško trajektorija - populiacijų gausumo kitimą einant laikui.
* metaforinėje kalboje. Trajektorija gali reikšti ir žmogaus karjerą, jo gyvenime užimamų/užimtų postų, pareigų seką.

Trajektorija