Statistika 1

Susijusios skaičiuoklės:

Žodis statistika reiškia:
- statistika – sritis, apimanti valstybės ekonominių, demografinių, karinių ir kitų parametrų registraciją, tvarkymą ir interpretaciją;
- statistika – mokslas, apimantis įvairių objektų ir reiškinių kiekybinių požymių, turinčių stochastinių savybių, tyrimą, kartu su tų reiškinių kiekybiniu turiniu ir siekiantis atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes. Taip pat tiriantis išvadų pagal duomenų imtis darymą;
- statistika – kiekybinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė kaip konkreti veikla;
- imties statistika – skaitinė imties charakteristika, apskaičiuota iš duomenų imties.
Žargoniškai statistika taip pat vadina reiškinių ir procesų kiekybinių duomenų visumą.
Statistika