Statinys 3

Susijusios skaičiuoklės:

Statinys – materialinis objektas, sukurtas statybos darbais naudojant statybos produktus ir tvirtai sujungtas su žeme (t. y. statinio konstrukcijos yra įleistos arba remiasi į žemę arba vandens telkinių (pavyzdžiui, jūrų, ežerų, upių) dugną).

Pagal 2001 m. lapkričio 8 d. priimtą Lietuvos Respublikos statybos įstatymą statiniai gali būti:
* pastatai – gyvenamieji, pramoniniai, komerciniai, biurai, sveikatos apsaugos, švietimo, poilsio, žemės ūkio ir kiti)
* inžineriniai statiniai
* mišrios rūšies statiniai (su inžineriniais statiniais sujungti pastatai),
* statinių priestatai, antstatai ir jų dalys, įrenginių, technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų statybinės konstrukcijos.
Statinys